Κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει θέσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών της Ένωσης, στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020, με στόχο – υποτίθεται – την έξυπνη βιώσιμη και χωρίς περιορισμούς ανάπτυξη. Σε μια περίοδο, όμως, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει πολιτικές λιτότητας και βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές μετατρέπονται σε έργα κενό γράμμα. Τα κράτη μέλη της Ένωσης όχι μόνο δεν έχουν επωφεληθεί από την υποτιθέμενη στήριξη της στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’ αλλά, αντίθετα, σε όλη την Ευρώπη έχουν δημιουργηθεί στρατιές ανέργων. Έχουν θεμελιωθεί κοινωνικές ανισότητες και καθημερινά όλο και περισσότεροι πολίτες οδηγούνται στη φτώχεια. Επομένως, η μέχρι στιγμής εξέλιξη της απασχόλησης στην Ευρώπη δείχνει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης δεν πρόκειται να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, όσο τα κράτη μέλη παραμένουν προσκολλημένα στις σκληρές πολιτικές λιτότητας που, όπως έχει αποδειχθεί στην Ελλάδα στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, έχουν δημιουργήσει φτώχεια και ανεργία.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland