Καθεστώτα ελάχιστου εισοδήματος στην ΕΕ

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

Κύριε Πρόεδρε, οι στόχοι της στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’ για την εξάλειψη της φτώχειας στο εσωτερικό της Ένωσης, καθώς και οι δηλώσεις του κυρίου Γιούνκερ σχετικά με την ανάγκη να προσφερθεί ένα επαρκές εισόδημα στην Ένωση, φαίνεται ότι δεν έχουν υλοποιηθεί, με αποτέλεσμα πολλά κράτη μέλη της Ένωσης να αντιμετωπίζουν πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας και κοινωνική εξαθλίωση. Ήδη από το 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε τονίσει την ανάγκη να υπάρχει ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που να καλύπτει το βασικό κόστος διαβίωσης των Ευρωπαίων πολιτών, και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και στην οικονομική συνοχή των κρατών της Ένωσης. Ωστόσο, σε χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία βιώνει τα σκληρά μέτρα λιτότητας της Τρόικας, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα εφαρμόζεται σε ένα πολύ μικρό μέρος του πληθυσμού, ενώ καθημερινά όλο και περισσότεροι πολίτες οδηγούνται στη φτώχεια και την ανέχεια. Είναι, επομένως, σαφές ότι η φτώχεια και τα ποσοστά ανεργίας δεν πρόκειται να εξαλειφθούν όσο συνεχίζουν να επιβάλλονται οι πολιτικές λιτότητας στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Παράλληλα, είναι αναγκαίο οι στόχοι της στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’ να υλοποιηθούν άμεσα μέσω της εφαρμογής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland