Εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

Κύριε Πρόεδρε, έχουν περάσει 15 χρόνια από την έγκριση της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση, στόχος της οποίας είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων στον τομέα της εργασίας εντός των κρατών μελών της Ένωσης. Και όμως, οι ανισότητες στον χώρο εργασίας εξακολουθούν να υπάρχουν. Ειδικότερα, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία εντός της Ένωσης είναι πολύ κάτω του 50%, ενώ τα ποσοστά ανεργίας των ατόμων με αναπηρία αγγίζουν το 18,3%. Είναι δηλαδή σχεδόν διπλάσια από εκείνα του γενικού πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, στον εργασιακό χώρο διαπιστώνεται ένα έντονο μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα. Επιπλέον, στους χώρους εργασίας παρατηρούνται διακρίσεις όσον αφορά τη διαδικασία πρόσληψης ανάμεσα στα δύο φύλα, ενώ οι γυναίκες είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση με κίνδυνο να βρεθούν σε επισφαλείς θέσεις εργασίας ή να καταστούν άνεργες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ήδη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οδηγία για την ισότητα, κάθε είδους διάκριση στην απασχόληση θα πρέπει να εξαλειφθεί άμεσα.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland