Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

Κυρία πρόεδρε, σκοπός των ενημερωτικών δελτίων είναι να παρέχουν πληροφορίες για μια εταιρεία προκειμένου να αποφασίσουν οι επενδυτές αν θα επενδύσουν στις κινητές αξίες που εκδίδει. Επιπλέον, είναι αναγκαίο το ενημερωτικό δελτίο να μη λειτουργεί ως εμπόδιο στην πρόσβαση στις αγορές για τη συγκέντρωση κεφαλαίων. Αυτή η διαδικασία, βέβαια, μπορεί να αποτελεί επιβάρυνση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποθαρρύνονται να παρέχουν κινητές αξίες στο κοινό, λόγω του πλήθους των απαιτούμενων εγγράφων και του υψηλού κόστους αυτής της διαδικασίας. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχετικά με τις διοικητικές τους υποχρεώσεις θα πρέπει να βελτιωθεί η διαδικασία των ενημερωτικών δελτίων και να ευθυγραμμιστούν με τους κανόνες δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να εκδίδουν ένα ενημερωτικό δελτίο που θα εστιάζει σε ουσιώδεις και κατάλληλες πληροφορίες και θα απευθύνεται, κυρίως, σε εταιρείες ιδίου μεγέθους.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland