Δημιουργία συνθηκών στην αγορά εργασίας οι οποίες ευνοούν την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Δευτέρα 12 Σεπτέμβριος 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

 

Κυρία Πρόεδρε, οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί μέχρι στιγμής, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, για την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής δεν έχουν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μάλιστα οι διακρίσεις που παρατηρούνται στους εργασιακούς χώρους ανάμεσα στα δύο φύλα καθιστούν για τις γυναίκες ακόμη πιο δύσκολη την εναρμόνιση αυτή. Οι τύποι αδείας που συνδέονται με οικογενειακούς λόγους εξακολουθούν να επιφέρουν δυσμενείς διακρίσεις παρά την υφιστάμενη νομοθεσία ενώ, σε χώρες όπως η Ελλάδα, οι έντονες μισθολογικές διαφορές και τα ποσοστά ανεργίας που φτάνουν στο 28,7% στις γυναίκες, τις καθιστούν οικονομικά ευάλωτες. Επομένως, είναι αναγκαίο η Ένωση να αναλάβει πολιτικές δράσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις που δημιουργούνται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, όσο εξακολουθούν να επιβάλλονται πολιτικές λιτότητας στις ευρωπαϊκές χώρες του Νότου η εναρμόνιση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, καθώς και η βιώσιμη ανάπτυξη θα γίνονται ακόμη πιο δύσκολες.

 

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland