Έκτακτα μέτρα στήριξης της Ελλάδας εκ μέρους της ΕΕ για τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές

30 Σεπτεμβρίου 2016
E-007330-16
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Τη χρονική περίοδο από 7 Σεπτεμβρίου έως 19 Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον τέσσερις περιοχές της Ελλάδας υπέστησαν μεγάλες καταστροφές. Ο Δήμος Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη από εντονότατες βροχοπτώσεις, το ίδιο και η πόλη της Καλαμάτας, η Θάσος γνώρισε μεγάλης έκτασης πυρκαγιά, ενώ ο Πύργος της Ηλείας, αλλά και η πόλη της Πάτρας επλήγησαν από πρωτοφανούς έντασης ανεμοστρόβιλο.

Αν προστεθούν στις παραπάνω καταστροφές και οι μεγάλης έκτασης πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Χίο τον Αύγουστο, ο απολογισμός των φυσικών καταστροφών ενός διαστήματος μικρότερου των δύο μηνών είναι ιδιαίτερα υψηλός και το οικονομικό τους κόστος — που δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί — ενδέχεται να μην μπορούν να το καλύψουν οι αρμόδιες εθνικές και τοπικές αρχές.

Ωστόσο, είναι δύσκολο να γίνει χρήση και των προβλεπόμενων στο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ κονδυλίων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, ακριβώς λόγω της γεωγραφικής διασποράς των ως άνω φυσικών καταστροφών σε ευρύτερη κλίμακα από την οικεία κλίμακα NUTS 2 που αναγνωρίζει το ΤΑΕΕ.

Ερωτάται συνεπώς η Επιτροπή:

Ποια άλλα έκτακτα μέτρα στήριξης της Ελλάδας μπορούν να ληφθούν σε επίπεδο Ένωσης για την αποκατάσταση των ως άνω ζημιών;

 

21 Νοεμβρίου 2016
E-007330/2016

Απάντηση της κ. Creţu εξ ονόματος της Επιτροπής

Δεν είναι δυνατόν να αθροιστεί σε μια μεμονωμένη αίτηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) συνδρομή για πολλές καταστροφές διαφορετικού χαρακτήρα/καταγωγής. Ωστόσο, αν μια καταστροφή πλήττει πολλές περιφέρειες είναι δυνατόν να προστεθούν οι ζημίες που προκαλούνται, ακόμη και εάν οι πληγείσες περιοχές δεν είναι όμορες. Προκειμένου να είναι επιλέξιμες για συνδρομή του ΤΑΕΕ η συνολική άμεση ζημία πρέπει να υπερβαίνει το 1,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της πληγείσας περιοχής. Αν έχουν πληγεί πολλές περιφέρειες, το κατώτατο όριο εφαρμόζεται στο μέσο ΑΕΠ των περιοχών αυτών, σταθμισμένο αναλόγως του μέρους της συνολικής ζημίας σε κάθε περιοχή.

Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία δεν διατίθενται για την αποζημίωση των κατεστραμμένων υποδομών ή ιδιωτικών ιδιοκτησιών και θυμάτων από φυσικές καταστροφές. Ωστόσο, η πολιτική συνοχής υποστηρίζει την πρόληψη των κινδύνων, την ανθεκτικότητα στις καταστροφές, την κατασκευή νέων υποδομών ή την εκ των υστέρων τροποποίηση των υφιστάμενων υποδομών με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2014-2020 διατίθενται για την Ελλάδα περίπου 400 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής για επενδύσεις στο πλαίσιο του θεματικού στόχου «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη των κινδύνων».
 

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland