Χρηματοδότηση με επιπλέον 57 εκατομμύρια ευρώ του Προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» που αφορά βρέφη και νήπια

29 Αυγούστου 2016
E-006354-16
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ προσφέρει δωρεάν θέσεις για την κάλυψη των αναγκών φιλοξενίας βρεφών και νηπίων.

Παρότι φέτος ο προϋπολογισμός του ανωτέρου Προγράμματος έχει αυξηθεί στα 193 000 000 ευρώ, έναντι 176 000 000 ευρώ πέρυσι, εντούτοις τα παιδιά 36 769 οικογενειών κινδυνεύουν να μείνουν εκτός βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς φέτος στο πλαίσιο του Προγράμματος προσφέρονται 84 800 θέσεις που δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες 121 569 βρεφών και νηπίων των οποίων οι γονείς υπέβαλαν σχετική αίτηση για την εγγραφή τους. Μάλιστα σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα που εκδόθηκαν στις 24 Αυγούστου 2016, ένα στα τέσσερα παιδιά έμειναν εκτός Προγράμματος και οι γονείς τους βρίσκονται πλέον σε απόγνωση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για τη σχολική χρονιά 2016-2017, προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία των υφιστάμενων δομών του Προγράμματος αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα λειτουργίας νέων, πρέπει να εξασφαλιστούν έγκαιρα πόροι ύψους 250 000 000 ευρώ, ήτοι επιπλέον πόροι 57 000 000 ευρώ.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει και σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, να διασφαλιστούν επιπλέον πόροι ύψους 57 000 000 ευρώ για την περίοδο 2016-2017, ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά το ως άνω Πρόγραμμα;

 

17 Νοεμβρίου 2016
E-006354/2016

Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής

Η παροχή ποιοτικής προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας συνιστά μακροχρόνια προτεραιότητα της Επιτροπής, αλλά αποτελεί, κατά κύριο λόγο, αρμοδιότητα των εθνικών και τοπικών αρχών. Για περισσότερα από 15 χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στηρίζει την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων μεταξύ της Επιτροπής και των αρμόδιων ελληνικών αρχών για την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και τα περιφερειακά ΕΠ) για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, συμφωνήθηκε ότι θα διατεθεί προϋπολογισμός ύψους περίπου 490 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση αυτού του έργου.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland