Αποζημίωση Ελλήνων αγροτών για ζημιές στο φυτικό τους κεφάλαιο εξαιτίας της ανομβρίας και της ξηρασίας που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή

a-320x320-520x245

29 Αυγούστου 2016
E-006355-16
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Οι αγρότες της Κρήτης και άλλων περιοχών της Ελλάδας είναι αντιμέτωποι με το πρόβλημα των ζημιών που προκλήθηκαν στους ελαιώνες και στους αμπελώνες εξαιτίας των ασυνήθιστων υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας και των ξηρών νότιων ανέμων που επικρατούν από την περασμένη άνοιξη.

Συγκεκριμένα, αγρότες του νομού Λασιθίου εκφράζουν την απογοήτευσή τους, μιλούν για απίστευτη καταστροφή της παραγωγής τους και υπολογίζουν ότι η απώλεια των εισοδημάτων τους από τις ελιές και τα αμπέλια ξεπερνά το 80% στην περιοχή της Ιεράπετρας και της Σητείας.

Το πρόβλημα της ξηρασίας και της λειψυδρίας εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής που πλήττει τους αγρότες εντείνεται και τους οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο, καθώς στον Ασφαλιστικό Κανονισμό του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων δεν προβλέπεται η αποζημίωση των αγροτών, γιατί ο Κανονισμός δεν θεωρεί την ξηρασία ως ζημιογόνα αιτία.

Δεδομένου ότι οι Έλληνες αγρότες, λόγω της επιβληθείσης «φορομπηχτικής» πολιτικής της τρόικας, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις καλλιεργητικές τους δαπάνες με αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγή των αγροτικών προϊόντων, ερωτάται η Επιτροπή:

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αποζημιωθούν οι Έλληνες αγρότες για τις φετινές ζημιές που υπέστησαν στο φυτικό τους κεφάλαιο εξαιτίας της ανομβρίας και της ξηρασίας που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή;

 

3 Νοεμβρίου 2016
E-006355/2016

Απάντηση του κ. Hogan εξ ονόματος της Επιτροπής

Οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις που εφαρμόζονται στον γεωργικό τομέα(1) επιτρέπουν στα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικά καθεστώτα ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες, έκτακτα γεγονότα ή δυσμενή κλιματικά φαινόμενα που μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνίες. Η Ελλάδα έχει πράγματι θεσπίσει στο παρελθόν τέτοια καθεστώτα ενισχύσεων. Η αποζημίωση θα πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να καταβάλλεται το αργότερο εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία κατά την οποία θεσπίστηκε το καθεστώς ενισχύσεων. Ωστόσο, η απόφαση σχετικά με το αν θα χορηγηθεί ή όχι ενίσχυση είναι προνόμιο του κράτους μέλους, δεδομένου ότι αφορά τον εθνικό προϋπολογισμό.

Από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ είναι δυνατόν στηρίζονται μέτρα για την αποκατάσταση γεωργικού και παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από θεομηνίες, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και καταστροφικά συμβάντα(2). Εδώ μπορεί να συμπεριληφθεί και η στήριξη για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται σε γεωργικό κεφάλαιο σχετιζόμενο άμεσα με το δυναμικό παραγωγής.

Περισσότερες λεπτομέρειες για συγκεκριμένα μέτρα περιλαμβάνονται στο ελληνικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020(3).

(1) Άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής, ή μέρος ΙΙ, κεφάλαιο 1, τμήμα 1.2.1.2 των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020.
(2) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1305-20140101&rid=1
(3) Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας Λεωφ. Αθηνών 58, 10441 Αθήνα Τηλ: + 30 210 5275203-4, + 30 210 5218102-3, + 30 210 5275100 ΦΑΞ: + 30 210 5275124 Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: agrotikianaptixi@mou.gr Δικτυακός τόπος: http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland