Άμεση αποσυμφόρηση των κέντρων πρώτης αποδοχής του Ανατολικού Αιγαίου με ταυτόχρονη δρομολόγηση της μετεγκατάστασης των εκεί προσφύγων σε άλλες χώρες της ΕΕ

30 Αυγούστου 2016
E-006374-16
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Εν μέσω τουριστικής περιόδου, στα hotspots των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου εκδηλώθηκαν βίαια επεισόδια που οδηγούν σε δυσφήμιση των παραπάνω νησιών και συνακόλουθα σε μείωση του τουρισμού, ενώ επιπλέον απειλούν την ασφάλεια των νησιωτών.

Ενδεικτικά: στις 2.6.2016 βίαια επεισόδια μεταξύ προσφύγων διαφορετικών εθνικοτήτων ξέσπασαν στο hotspot που βρίσκεται στο Βαθύ Σάμου με αποτέλεσμα έξι τραυματίες και πρόκληση πυρκαγιάς μικρής έκτασης· στις 10.7.2016 στο hotspot στα Λέπιδα Λέρου περίπου 200 πρόσφυγες και παράνομοι μετανάστες πραγματοποίησαν μαζική έξοδο και κατέλαβαν δημόσιο χώρο διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίωσης εντός του χώρου παραμονής τους· στις 19.7.2016 και ξανά στις 6.8.2016 στο hotspot της ΒΙΑΛ στη Χίο, πρόσφυγες και παράνομοι μετανάστες προέβησαν σε βίαιη διαμαρτυρία εντός και εκτός του χώρου παραμονής για την κωλυσιεργία στις διαδικασίες έκδοσης ασύλου και για τις συνθήκες διαβίωσης τους.

Όπως δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ, όσο επιμηκύνεται ο χρόνος αναμονής των προσφύγων, τόσο μεγαλύτερη ένταση υπάρχει και αυξάνονται αντίστοιχα τα επεισόδια στις δομές φιλοξενίας.

Ερωτάται η Επιτροπή, ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να αποσυμφωρηθούν τα παραπάνω hotspots και να επισπευσθεί η μετεγκατάσταση των εκεί φιλοξενουμένων προσφύγων σε άλλες χώρες της ΕΕ.;

 

16 Ιανουαρίου 2017
E-006374/2016

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί στα κέντρα υποδοχής στην Ελλάδα και την Ιταλία(1), καθώς και σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης(2), οι οποίες περιλαμβάνουν μέτρα που έχουν υλοποιηθεί και προταθεί για την επιτάχυνση της μετεγκατάστασης, καθώς και της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας(3).

Η εφαρμογή της προσέγγισης των κέντρων πρώτης υποδοχής (hotspots) σε ένα κράτος μέλος εμπίπτει κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα του οικείου κράτους μέλους.

Η σταθερή — αν και σημαντικά μειωμένη — ροή αφίξεων και ο βραδύς ρυθμός επιστροφών ασκεί ολοένα αυξανόμενη πίεση στις δυναμικότητες υποδοχής των υπερπλήρων κέντρων πρώτης υποδοχής στην Ελλάδα. Η κατάσταση μπορεί να αμβλυνθεί μόνο με τη μείωση του αριθμού των ατόμων που πρέπει να παραμείνουν στα νησιά. Αυτό προϋποθέτει την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου σε όλα τα επίπεδα, ώστε να καταστεί δυνατή η αύξηση των επιστροφών στην Τουρκία των ατόμων εκείνων των οποίων η αίτηση ασύλου θεωρείται αβάσιμη ή απαράδεκτη. Οι εγκαταστάσεις υποδοχής θα πρέπει να επεκταθούν σύντομα. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι αιτούντες άσυλο των οποίων οι αιτήσεις κρίνονται αποδεκτές θα πρέπει επίσης να μεταφέρονται επειγόντως σε ειδικές εγκαταστάσεις στην ηπειρωτική χώρα.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, ο συντονιστής της ΕΕ για την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας έχει εκπονήσει κοινό σχέδιο δράσης από κοινού με τις ελληνικές αρχές, το οποίο επισυνάπτεται στην τελευταία έκθεση για την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, που εγκρίθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2016. Το εν λόγω σχέδιο συντάχθηκε για να αναγνωριστούν οι πρόσθετες προσπάθειες που απαιτείται να καταβληθούν από όλες τις πλευρές: από την Ελλάδα, τα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, την Επιτροπή και τους διεθνείς οργανισμούς (τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες), προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας και, ιδίως, να μειωθεί η πίεση που ασκείται στα ελληνικά νησιά.

(1) COM(2015)490 final, COM(2015)510 final, COM(2015)678 final, COM(2015)679 final, COM(2016)85 final.
(2) Η τελευταία έκθεση εγκρίθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2016: COM(2016)791 final. Προηγούμενες εκθέσεις: COM(2016)720 final, COM(2016)165 final, COM(2016)222 final, COM(2016)360 final, COM(2016)416 final, COM(2016)480 final, COM(2016)636 final.
(3) COM(2016)231 final, COM(2016)349 final, COM(2016)634 final, COM(2016)792 final.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland