Αρχείο ημέρας: Ιούλιος 5, 2016

Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2016

Τρίτη 5 Ιούλιος 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR )   Κύριε Πρόεδρε, το BREXIT ήταν μια δημοκρατική νίκη των βρετανών πολιτών που προσήλθαν στις κάλπες μαζικά και αποδοκίμασαν την Ευρωπαϊκή Ένωση της...

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Τρίτη 5 Ιούλιος 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR )   Κυρία Πρόεδρε, καταψήφισα το ψήφισμα για το BREXIT γιατί στηρίζει τις δυνάμεις της νομενκλατούρας των τραπεζών και της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών, τις...

Συμφωνία ΕΕ και Περού σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

Τρίτη 5 Ιούλιος 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Καταψηφίζω τη Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής...

Όρια εκπομπών για μη οδικά κινητά μηχανήματα

Τρίτη 5 Ιούλιος 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Καταψηφίζω την Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών...

Πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας

Τρίτη 5 Ιούλιος 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR )   Καταψηφίζω την Έκθεση σχετικά με τους πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην Ομιλία...

Κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα και εταιρική ευθύνη

Τρίτη 5 Ιούλιος 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR )   Καταψηφίζω την Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του 2010 του Κοινοβουλίου για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα...

Μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις

Τρίτη 5 Ιούλιος 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR )   Καταψηφίζω την Έκθεση σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις, για τους λόγους που ανέφερα...

Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ

Τρίτη 5 Ιούλιος 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Απείχα κατά την Ψηφοφορία της Έκθεσης σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, διότι η εν...

Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής

Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής

Τρίτη 5 Ιούλιος 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR )   Κυρία πρόεδρε, από το 2013 έχει αποφασιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δαπανήσει για την εξαετία 2014 – 2020 το συνολικό ποσό των...

Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)

Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)

Τρίτη 5 Ιούλιος 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR )   Κύριε Πρόεδρε, η έκταση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής εκτιμάται παγκόσμια στο ένα τρισεκατομμύριο ευρώ ετησίως και σε 50 με 70 δισεκατομμύρια...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland