Συνέργιες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»

Τρίτη 5 Ιούλιος 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

Κυρία Πρόεδρε, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» υποστηρίζει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και έχει σαν στόχο να ενισχύσει την καινοτομία και την έρευνα, προκειμένου να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη στα κράτη μέλη της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει τη χρηματοδότηση ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ για το διάστημα 2016-2017, που περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής μεταποιητικής βιομηχανίας, με χρηματοδότηση 1 δισεκατομμύριο ευρώ, καθώς και την κυκλική οικονομία με 670 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση.

Παράλληλα, μέσα από το πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται η βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για την υποστήριξη νέων τεχνολογιών, η αναθεώρηση των κρατικών επιδοτήσεων και η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεδομένης, ωστόσο, της υψηλής ανεργίας που παρατηρείται σε ορισμένα κράτη μέλη της Ένωσης και ιδίως στην Ελλάδα, υπάρχει ανάγκη για αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται για την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και ανάγκη για αύξηση των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βίντεο: europarl.europa.eu

 

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland