Λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση κρουσμάτων οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών που καταγράφονται στην Ελλάδα

10084-a-black-and-white-dairy-cow-standing-in-a-field-pv-320x320-520x245

20 Ιουλίου 2016
E-005992-16
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Όπως ενημερώνει το Τμήμα Κτηνιατρικής της Κοζάνης, υπάρχει μεγάλη επιζωοτία οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών με πολλές εστίες στη Βουλγαρία, στα Σκόπια και στη Σερβία, ενώ στην ελληνική επικράτεια επιβεβαιώνονται διαρκώς νέα κρούσματα, ιδίως στη Μακεδονία. Περιστατικό καταγράφηκε και στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, σε περιοχή του όρους Βερμίου, πλησίον της Κοζάνης.

Προκειμένου να ληφθούν προληπτικά μέτρα προστασίας του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής κατά της σοβαρής αυτής ασθένειας, το εν λόγω Τμήμα Κτηνιατρικής θα προχωρήσει σε εμβολιασμό του συνολικού πληθυσμού των βοοειδών των εκμεταλλεύσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Σημειωτέον ότι θεραπεία της ασθένειας δεν υπάρχει. Ο τρόπος αντιμετώπισής της περιλαμβάνει προληπτικά μέτρα όπως: μέτρα εντομοπροστασίας κατά των εντόμων που μεταδίδουν τον ιό με χρήση κατάλληλων εντομοκτόνων στους σταύλους των ζώων, αποφυγή παραμονής των ζώων στην ύπαιθρο κατά τις απογευματινές-βραδινές ώρες για αποφυγή τσιμπημάτων από έντομα-φορείς της νόσου και αυξημένη επιτήρηση των μετακινήσεων των ζώων.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποια μέτρα και εντός ποιου χρονοδιαγράμματος προτίθεται να εγκρίνει, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, προκειμένου οι Έλληνες εκτροφείς βοοειδών να μην βρεθούν εκτεθειμένοι σε ενδεχόμενη επιδημία οζώδους δερματίτιδας;
2. Ποια μέτρα προτίθεται να εγκρίνει για την αποζημίωση των παραπάνω Ελλήνων εκτροφέων βοοειδών για την οικονομική ζημιά που υπέστησαν από την παραπάνω αιτία;

 

Απάντηση του κ. Andriukaitis εξ ονόματος της Επιτροπής

Κατόπιν αιτήματος των ελληνικών αρχών, οι ισχύουσες αποφάσεις για τα προστατευτικά μέτρα και τον εμβολιασμό κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα(1) τροποποιήθηκαν ώστε να συμπεριλάβουν ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα.

Τα πληγέντα κράτη μέλη λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή για την εφαρμογή έκτακτων μέτρων κατά της οζώδους δερματίτιδας, στα οποία περιλαμβάνονται η αγορά εμβολίων, ο εμβολιασμός και η αποζημίωση των κτηνοτρόφων για τη θανάτωση των ζώων τους, σε ποσοστό τουλάχιστον 50% (ή 75%) των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν.

Η Ελλάδα έχει ήδη λάβει προκαταβολή ύψους 3 150 000 ευρώ για την αντιστάθμιση των κρουσμάτων που σημειώθηκαν το 2015, καθώς και 100 000 δόσεις εμβολίου από την τράπεζα εμβολίων της ΕΕ για την οζώδη δερματίτιδα.

Η ολοκλήρωση της εκστρατείας εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας αποτελεί το βασικό μέτρο για τον έλεγχο της επιδημίας και τη μείωση του αριθμού των θανατωνόμενων ζώων, και η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες της Ελλάδας στον τομέα αυτό.

(1) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1255 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2016, για την τροποποίηση των εκτελεστικών αποφάσεων (ΕΕ) 2015/1500 και (ΕΕ) 2015/2055 για ορισμένα προστατευτικά μέτρα και τον εμβολιασμό κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland