Κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα και εταιρική ευθύνη – Μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις

Δευτέρα 4 Ιούλιος 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

Κύριε Πρόεδρε, μέχρι στιγμής η στρατηγική της Ένωσης σχετικά με τις εμπορικές και επενδυτικές πολιτικές υποτίθεται ότι βασίζεται στην αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τις αξίες, προκειμένου, δήθεν, να παρέχει οφέλη σε όλους τους πολίτες των κρατών μελών της. Συγκεκριμένα, με το σχέδιο Juncker, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων προβλέπεται μέσα στα επόμενα τρία χρόνια να δημιουργήσει ένα σύνολο 315 δις ευρώ πρόσθετων επενδύσεων στην οικονομία.

Για την Ελλάδα που έχει φτωχοποιηθεί από τα μνημόνια, έχουν ήδη υποβληθεί 42 επενδυτικά έργα. Ωστόσο, από τα έργα αυτά έχουν υλοποιηθεί μόνο δύο, με τον όμιλο ProCredit και την εταιρεία Creta Farm. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να προωθήσει ένα δίκαιο εμπόριο σε όλους, προσπαθεί μέσω εταιρικών συμφωνιών όπως η ΤΤΙΡ να εξαλείψει τους δασμολογικούς φραγμούς διαλύοντας την ευρωπαϊκή γεωργία και ευνοώντας τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, σε βάρος των μικρών εταιρειών και των παραγωγών.

Είναι επομένως αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει υλοποίηση επενδυτικών έργων στον ευρωπαϊκό Νότο και στην Ελλάδα και να βάλει τέλος σε πολιτικές όπως η ΤΤΙΡ.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βίντεο: europarl.europa.eu

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland