Διάθεση κονδυλίων της ΕΕ και χορήγηση κινήτρων στους έλληνες επιστήμονες προκειμένου να σταματήσει η διαρροή εγκεφάλων από Ελλάδα σε χώρες του εξωτερικού

29 Ιουλίου 2016
E-006121-16
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Η μαζική διαρροή ελληνικού επιστημονικού δυναμικού σε χώρες του εξωτερικού, από τον Ιανουάριο του 2008 μέχρι σήμερα, ανέρχεται σε 350 000 άτομα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της έρευνας της Endeavor Greece, του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού στήριξης της επιχειρηματικότητας. H Έκθεση της ΤτΕ αναφέρει ότι η οικονομική κρίση έχει διώξει πάνω από 427 000 Έλληνες επιστήμονες, κυρίως στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οδηγώντας σε μαζική διαρροή εγκεφάλων (brain drain) από την Ελλάδα.

Επιπρόσθετα στοιχεία από την έρευνα της ΤτΕ αποδεικνύουν ότι, το 2013, ο μέσος όρος μετανάστευσης των ελλήνων επιστημόνων τριπλασιάστηκε σε σχέση με το 2008 και ότι, από το 2014 μέχρι σήμερα, η κατάσταση της διαρροής του ανθρώπινου κεφαλαίου έχει οξυνθεί.

Η θλιβερή αυτή εικόνα της φυγής ελλήνων επιστημόνων από την πατρίδα μας οφείλεται στη μαζική ανεργία, στη μερκελική λιτότητα, στη φορομπηχτική πολιτική και στις άλλες μνημονιακές πολιτικές που επέβαλε η τρόικα στην Ελλάδα.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

Ποια κονδύλια προτίθεται να διαθέσει προκειμένου να στηρίξει και να ενισχύσει την επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα;
Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να μειωθεί η ανεργία στην Ελλάδα και ιδιαίτερα των νέων επιστημόνων;

 

Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή υποστηρίζει τους επιστήμονες και την επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα με πόρους υπό επιμερισμένη διαχείριση από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, καθώς και με κεφάλαια από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, υπό άμεση διαχείριση.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ESF) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης διαθέτει περίπου 62 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη των ερευνητών.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης υποστηρίζει την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία με συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου 936 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) διαθέτει 171,5 εκατ. ευρώ σε συνδυασμό με το ίδιο ποσό από τα αντίστοιχα εθνικά κονδύλια του ESF. Η ΠΑΝ υποστηρίζει 110 778 νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), μεταξύ των οποίων και νέους πτυχιούχους ηλικίας 25-29 ετών. Ο γενικός στόχος είναι να βελτιωθεί το επίπεδο δεξιοτήτων τους και να βοηθηθούν στην ένταξή τους στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης σε μόνιμη βάση (μέσω μαθητειών, μέτρων για την εκμάθηση ΤΠΕ και την επιχειρηματικότητα, εργασιακής εμπειρίας, πρακτικών ασκήσεων).

Σχεδόν 20 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» προορίζονται για τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA) και τις επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ) για την προσέλκυση και την παραμονή των καλύτερων ερευνητών στην Ευρώπη· από τα 20 αυτά δισ., τα 800 εκατ. ευρώ προορίζονται για τις χώρες με ασθενέστερες επιδόσεις, ούτως ώστε να βελτιωθούν οι ερευνητικές τους επιδόσεις και να αυξηθεί η συμμετοχή τους στα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα έρευνας και καινοτομίας.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland