Διάθεση κονδυλίων εκ μέρους της ΕΕ για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων στον Πύργο Ηλείας

29 Ιουλίου 2016
P-006119-16
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Οι κάτοικοι του Δήμου Πύργου, και του Νομού Ηλείας γενικότερα, βιώνουν εδώ και χρόνια μια απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση σε σχέση με τα αστικά απορρίμματα, καθώς άνω των 20 000 τόνων είναι εγκαταλειμμένα στους δρόμους της πόλης και των όμορων κοινοτήτων. Η κατάσταση αυτή επιφέρει δυσάρεστες επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών. Σύμφωνα με καταθέσεις γιατρών, έχουν ήδη εκδηλωθεί σοβαρές ασθένειες (μολύνσεις αναπνευστικού, γαστρεντερίτιδες, κ.λπ.) που συνδέονται με τη μη συλλογή των απορριμμάτων.

Επιπλέον, από τις ζυμώσεις των εγκαταλειμμένων σκουπιδιών έχουν παραχθεί εκατομμύρια κυβικά μέτρα τοξικών αερίων, τα οποία εισπνέουν οι κάτοικοι των περιοχών καθημερινά και οι επιπτώσεις των οποίων θα φανούν στο μέλλον.

Τέλος, λόγω απόγνωσης, κάτοικοι προβαίνουν σε παράνομες καύσεις των απορριμμάτων, πράγμα που έχει επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα και τη δημόσια υγεία, ενώ ενέχει κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων στην Ευρωβουλή, στις 18.4.2016, ο Επίτροπος Vella ανέφερε ότι θα διατεθούν οικονομικοί πόροι για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων στα κράτη μέλη.

Δεδομένης της κρισιμότητας της κατάστασης αλλά και της σημασίας που αποδίδει στα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος η Ένωση, ερωτάται η Επιτροπή ποια κονδύλια και εντός ποιου χρονοδιαγράμματος μπορούν να διατεθούν στη διαχείριση των απορριμμάτων σε δήμους όπως αυτός του Πύργου Ηλείας;

 

Απάντηση του κ. Vella εξ ονόματος της Επιτροπής

Η κατασκευή υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, καθώς και η συλλογή, η μεταφορά, η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων μπορούν να λάβουν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο των αντίστοιχων εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων. Οι διαθέσιμες πιστώσεις της ΕΕ για επενδύσεις σε υποδομές για τη διαχείριση της επεξεργασίας των οικιακών αποβλήτων (στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την περίοδο 2014-2020) ανέρχονται σε 580 εκατ. ευρώ. Για δράσεις όπως η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, η διαλογή και η ανακύκλωση, το ίδιο εθνικό πρόγραμμα προβλέπει ενωσιακές πιστώσεις ύψους 102 εκατ. ευρώ, ενώ το περιφερειακό πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας προβλέπει ποσό 12 εκατ. ευρώ. Εκτός από το ήδη εγκριθέν εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, οι εγκρίσεις των περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που ορίζουν το είδος, τον τόπο εγκατάστασης και την παραγωγική ικανότητα των σχεδιαζόμενων υποδομών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την έναρξη της επένδυσης. Το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων Δυτικής Ελλάδας, που συνιστά την περιφερειακή στρατηγική στον τομέα αυτόν, αναμένεται να εγκριθεί σύντομα.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland