Αναθεώρηση, εκ μέρους της Επιτροπής της Βασιλείας, της τυποποιημένης προσέγγισης για τον πιστωτικό κίνδυνο

Τετάρτη 6 Ιούλιος 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

 

Κύριε Πρόεδρε, στο πλαίσιο της αναθεώρησης των τυποποιημένων προσεγγίσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο, η Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία έχει ήδη προβεί σε διαβουλεύσεις σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τους διάφορους πιστωτικούς κινδύνους.

Βέβαια, η αναθεώρηση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί αρνητικά η ικανότητα των τραπεζών να χορηγούν δάνεια στην πραγματική οικονομία, και ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως τόνισε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μια αύξηση των συνολικών κεφαλαίων μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τις ευρωπαϊκές τράπεζες και για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος γενικά.

Επομένως, δεδομένης και της ήδη υπάρχουσας χρηματοπιστωτικής αστάθειας, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε ενδεχόμενη αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες και δεν θα επηρεάσει την δανειοδοτική ικανότητα των τραπεζών, που πρέπει να χορηγούν ρευστότητα με στόχο πάντα την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τέλος, θα πρέπει να γίνει πιο σωστή εκτίμηση των κινδύνων, ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε αστάθεια στο χρηματοπιστωτικό τομέα.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βίντεο: europarl.europa.eu

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland