Ο Νότης Μαριάς με  παρέμβασή του στην Ευρωβουλή στηρίζει τις τρίτεκνες οικογένειες

Βρυξέλλες, 1/6/2016.

 

Στο πλευρό των τριτέκνων οικογενειών για άλλη μια φορά ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής Καθηγητής Νότης Μαριάς καθώς με Γραπτή Ερώτηση που κατέθεσε την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 στην Ευρωβουλή ζητά την ένταξη των τρίτεκνων  στους δικαιούχους της δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών.

Στην Γραπτή Ερώτησή του, η οποία απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων απέκλεισε τις τρίτεκνες οικογένειες από την δωρεάν διανομή αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών  και παρά το γεγονός ότι με τον Νόμο 3454/2006 οι οικογένειες αυτές χαίρουν αυξημένης κοινωνικής προστασίας.

Επιπλέον, ο Νότης Μαριάς προσθέτει ότι η  ένταξη και των τριτέκνων οικογενειών στους δικαιούχους της διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών θα βοηθούσε όχι μόνο τους τριτέκνους αλλά και τους παραγωγούς στην καλύτερη απορρόφηση των προϊόντων τους.

Ως εκ τούτου και δεδομένης της συμμετοχής της Ε.Ε. στην χρηματοδότηση του προγράμματος δωρεάν διανομής οπωροκηπευτικών, ο Νότης Μαριάς καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες  προκειμένου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές, να διασφαλιστεί ότι θα συμπεριληφθούν και οι τρίτεκνες οικογένειες με βάση εισοδηματικά κριτήρια στην εν λόγω δωρεάν διανομή αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του Νότη Μαριά:

«Στις 12 Μαΐου 2016 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε Δελτίο Τύπου με τίτλο «Οι πολύτεκνοι γονείς ωφελούμενοι τελικοί αποδέκτες του προγράμματος της δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών με βάση εισοδηματικά κριτήρια».

Η εν λόγω δράση  αναφέρεται στους πολύτεκνους γονείς με προστατευόμενα τέκνα – βάσει εισοδηματικών κριτηρίων – ενώ οι τρίτεκνοι γονείς αποκλείονται από την δωρεάν διανομή των αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών.

Ωστόσο, το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει ενσωματώσει στην Ελληνική νομοθεσία διατάξεις που αφορούν την αυξημένη κοινωνική προστασία για τις τρίτεκνες οικογένειες σύμφωνα και με το Νόμο 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄75 7.4.2006).

Με βάση τα παραπάνω και δεδομένου ότι η ένταξη και των τριτέκνων οικογενειών στους δικαιούχους της διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών θα βοηθούσε όχι μόνο τους τριτέκνους αλλά και τους παραγωγούς στην καλύτερη απορρόφηση των προϊόντων τους, ερωτάται η Επιτροπή ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει προκειμένου σε συνεργασία με τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές να διασφαλιστεί ότι θα συμπεριληφθούν και οι τρίτεκνες οικογένειες με βάση εισοδηματικά κριτήρια στην εν λόγω δωρεάν διανομή αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών που χρηματοδοτούνται από κονδύλια της Ε.Ε.;».

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland