Μεταβίβαση στο Γενικό Δικαστήριο της αρμοδιότητας εκδικάσεως σε πρώτο βαθμό των υποθέσεων Δημόσιας Διοίκησης της EE

Τετάρτη 8 Ιούνιος 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε για τη μεταβίβαση στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της αρμοδιότητας εκδικάσεως σε πρώτο βαθμό των διαφορών μεταξύ της Ένωσης και των υπαλλήλων της. Αρχικά είχε προταθεί από το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο να αυξηθεί ο αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου σε 56, ώστε κάθε κράτος μέλος να μπορεί να ορίζει από δύο δικαστές. Παράλληλα η αύξηση αυτή προϋπέθετε και την κατάργηση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Ωστόσο με τον παρόντα κανονισμό αυτό που αποφασίζεται είναι η αύξηση του αριθμού των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου από 40 σε 47 καθώς επίσης και η κατάργηση του Δικαστηρίου της Δημόσιας Διοίκησης, που αποτελείτο από 7 δικαστές, οι οποίοι θα μεταφερθούν στο Γενικό Δικαστήριο. Τέλος, δεδομένου ότι μεταξύ του 2000 και 2010 υπήρξε αύξηση κατά 65% των υποθέσεων που υποβλήθηκαν στο Γενικό Δικαστήριο ενώ στο τέλος του 2010 εκκρεμούσαν 1300 υποθέσεις, είναι αναγκαίο να αυξηθεί ο αριθμός των δικαστών σε 56, δύο ανά κάθε κράτος μέλος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο αυξημένος φόρτος εργασίας στο Γενικό Δικαστήριο.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βίντεο: europarl.europa.eu

 

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland