Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων – Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο και αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων καταχωρισμένων συντρόφων

Tετάρτη 22 Ιούνιος 2016 – Βρυξέλλες

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

Κυρία Πρόεδρε, η διαχείριση και η εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων των διεθνών ζευγαριών, λόγω χωρισμού του ζεύγους ή θανάτου ενός εκ των συζύγων, εμπίπτει αρχικά στην αποκλειστική εθνική δικαιοδοσία. Όμως το Συμβούλιο προτείνει την αλλαγή αυτής της κατάστασης. Θέλει να δημιουργήσει ένα ενιαίο καθεστώς, ώστε το ζήτημα των περιουσιακών στοιχείων των διεθνών ζευγαριών να υπάγεται σε ένα διεθνές δίκαιο. Όμως έτσι ο υπό ψήφιση κανονισμός ακυρώνει τα εθνικά δίκαια· ακυρώνει τους κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που ισχύουν μέχρι σήμερα σε όλα τα κράτη μέλη και εφαρμόζονται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και στο τέλος οδηγούν στη δημιουργία ενός διεθνούς δικαίου.

Η ρήτρα δημόσιας τάξης αντιμετωπίζει μεν το πρόβλημα που έχει σχέση με τη μη αναγνώριση ορισμένων σχέσεων συμβίωσης σε ορισμένες χώρες, δεν θεωρώ όμως ότι επιλύει τα νέα προβλήματα που δημιουργεί ο νέος κανονισμός, αφού παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας και δεν σέβεται τις πολιτισμικές παραδόσεις των κρατών μελών της Ένωσης. Επομένως, θεωρώ ότι ο κανονισμός δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα επιλύει.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βίντεο: europarl.europa.eu

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland