Βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων και της χρήσης ευρωπαϊκών πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων στην καταπολέμηση του σοβαρού διακρατικού εγκλήματος και της τρομοκρατίας

Τετάρτη 8 Ιούνιος 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

Κυρία Πρόεδρε, η ανταλλαγή δεδομένων και η επεξεργασία τους θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στο θεμελιώδες δικαίωμα του κάθε ατόμου για προστασία των προσωπικών του δεδομένων και της ιδιωτικής του ζωής, όπως η προστασία αυτή καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην αρχή της αναλογικότητας, ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας και της ελευθερίας, ενώ τα δεδομένα που θα συλλέγονται και θα ανταλλάσσονται θα πρέπει να περιορίζονται στα ελάχιστα αναγκαία για τον σκοπό που υπηρετούν. Ο σκοπός της ανταλλαγής και της επεξεργασίας δεδομένων θα πρέπει να είναι αυστηρά η ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη των αξιόποινων πράξεων και η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη συνεργασία στους μηχανισμούς ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης. Όμως από τη συζήτηση που μέχρι στιγμής έχει διεξαχθεί τα ερωτήματα που είχαμε λόγω των κενών και της αοριστίας της πρωτοβουλίας πολλαπλασιάστηκαν αντί να απαντηθούν. Αναμένουμε τις επόμενες απαντήσεις από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βίντεο: europarl.europa.eu

 

 

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland