Αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ)

Δευτέρα 6 Ιούνιος 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

Κυρία Πρόεδρε, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προσελκύουν κεφάλαια και επενδύσεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς. Βέβαια, η χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε ότι αυτά τα πρότυπα πρέπει να επανεξεταστούν. Ειδικότερα θα πρέπει να ενισχυθεί εκ μέρους των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς η λογοδοσία και να μειωθεί το χάσμα μεταξύ επενδυτών και επιχειρήσεων, ώστε να προστατευτούν οι επενδύσεις. Έτσι θα ενισχυθεί και η διεθνής συγκρισιμότητα και επομένως η διαφάνεια στην απεικόνιση της πραγματικής κατάστασης των οικονομικών μονάδων. Επιπλέον, όσον αφορά την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σε ένα κράτος μέλος, θα πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση του θεσμικού και νομικού περιβάλλοντος καθώς και καλύτερη ενημέρωση ελεγκτών και λογιστών για τις τεχνικές λεπτομέρειες της εφαρμογής τους. Τέλος, θα πρέπει να ενισχυθεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία στις αρμόδιες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βίντεο: europarl.europa.eu

 

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland