Οργανισμός της ΕΈ για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ)

Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

Κυρία Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια διαρκώς αυξάνονται τόσο οι δυνατότητες όσο και ο προϋπολογισμός της Εuropol, ειδικά στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Τα πρακτικά αποτελέσματα όμως είναι απογοητευτικά. Αυτό άλλωστε φάνηκε πρόσφατα, τόσο στη Γαλλία όσο και στο Βέλγιο. Οπωσδήποτε πρέπει να δοθεί έμφαση στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες περιοχές κρατών μελών. Αυτό όμως πρέπει να γίνει με σεβασμό στον ιδιωτικό βίο των πολιτών της Ένωσης. Αντίθετα, επιχειρείται, στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, να τροφοδοτηθεί από τους κρατικούς προϋπολογισμούς η περαιτέρω καταστολή και επιτήρηση των πολιτών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και ενώ αποδεδειγμένα αυτή η πολιτική έχει δείξει τα όριά της στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δαπανήσουν χρήματα στη φύλαξη των συνόρων τους, καθώς επίσης και σε προγράμματα κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης των μουσουλμανικών πληθυσμών που ζουν επί δεκαετίες σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος για μια αποτελεσματική πρόληψη του φαινομένου της τρομοκρατίας.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βίντεο: europarl.europa.eu

 

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland