Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση της Ελλάδας EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa

Πέμπτη 26 Μάϊος 2016 – Βρυξέλλες

Νότης Μαριάς ( ECR )

Τη Δευτέρα 23 Μαΐου η Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε το πράσινο φως για τη χορήγηση βοήθειας ύψους 6.468.000 ευρώ στους 557 απολυμένους των σούπερ μάρκετ «Λάρισα».

Η αίτηση για την οικονομική συνδρομή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είχε υποβληθεί από τις Ελληνικές Αρχές στις 26 Νοεμβρίου 2015 μετά την πτώχευση της συνεταιριστικής επιχείρησης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 14 Απριλίου 2016.

Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές ή από την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, στηρίζω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση να χορηγήσει βοήθεια στους απολυμένους του σούπερ μάρκετ της Λάρισας, καθώς και σε 543 επιπλέον ανέργους που θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα.

Ενόψει των ανωτέρω ψηφίζω υπέρ της Έκθεσης σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, διότι είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland