Η στρατηγική για την ενιαία αγορά

Πέμπτη 26 Μάϊος 2016 – Βρυξέλλες

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

Κύριε Πρόεδρε, οι στόχοι της ενιαίας αγοράς υποτίθεται ότι είναι η τόνωση της ανταγωνιστικότητας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ωστόσο, στην περίοδο της χρηματοοικονομικής κρίσης που διανύουμε η ενιαία αγορά κάθε άλλο παρά πλησιάζει αυτούς τους στόχους.

Η ενιαία αγορά αποδείχθηκε ότι ενίσχυσε κατά πολύ τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες του Βορρά, σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Νότου, αύξησε την ανεργία με το κλείσιμο χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και διένειμε άνισα τα παραχθέντα οικονομικά αποτελέσματα.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη φτωχοποιημένη από το μνημόνιο Ελλάδα, όπου έκλεισαν πάνω από 250.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, είναι αναγκαία η άμεση βελτίωση της στρατηγικής της ενιαίας αγοράς προκειμένου να ενισχυθούν η απασχόληση και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Νότου, καθώς επίσης να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό δίχτυ προστασίας όσων πλήττονται από τη λειτουργία της ίδιας της ενιαίας αγοράς.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βίντεο: europarl.europa.eu

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland