Διατλαντικές ροές δεδομένων

Τετάρτη 25 Μάϊος 2016 – Βρυξέλλες

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

Κυρία πρόεδρε, η προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κάθε μέτρο προκειμένου αυτά να μην παραβιάζονται.

Όσον αφορά τις διατλαντικές ροές δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπογράψει συμφωνία για την προστασία της ιδιωτικότητας και την ασφάλεια του δικαίου για τις επιχειρήσεις σε περίπτωση που υπάρχει μεταβίβαση δεδομένων από την Ένωση στις ΗΠΑ.

Βέβαια, όπως ορίζεται στο πλαίσιο της νέας ρύθμισης, οι δημόσιες αρχές των ΗΠΑ υποτίθεται ότι θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και θα το πράττουν αυτό, υποτίθεται, υπό περιορισμούς και με επίβλεψη, ούτως ώστε να μην υπάρχει γενικευμένη πρόσβαση.

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν διεξαγωγή έρευνας ή να υποβάλουν καταγγελίες σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών τους δεδομένων.

Ωστόσο, είναι αναγκαίο να συγκεκριμενοποιηθούν οι περιπτώσεις πρόσβασης των δημόσιων αρχών των ΗΠΑ σε προσωπικά δεδομένα και να επιτευχθεί ισορροπία ασφάλειας και ελευθερίας. Η προστασία των δεδομένων σε κάθε διατλαντική ροή θα πρέπει να προστατεύεται και να μην υποτάσσεται στις επιδιώξεις των υπηρεσιών ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βίντεο: europarl.europa.eu

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland