Ανάπτυξη διασυνοριακών μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και διαδικτυακών υπηρεσιών

Τετάρτη 25 Μάϊος 2016 – Βρυξέλλες

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

 

Κύριε πρόεδρε, προκειμένου να υπάρξουν διασυνοριακές και ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές εντός των κρατών μελών της Ένωσης πρέπει να υπάρξουν κανόνες για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση.

Έτσι, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τα δικά τους συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης για την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες σε άλλες χώρες της Ένωσης. Βέβαια, η ύπαρξη πολλών βάσεων δεδομένων που δεν είναι διασυνδεδεμένες μπορεί να δημιουργήσουν πρόσθετο κόστος, καθώς και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Επομένως, αυτό πρέπει αρχικά να διευθετηθεί είναι να υπάρξουν ομαλές συνθήκες λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και της δημόσιας διοίκησης, παράλληλα με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Άλλωστε, οι φορείς που παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες επιβεβαίωσης της ταυτότητας σε άλλους φορείς και συστήματα του δημοσίου τομέα θα πρέπει να έχουν σαν στόχο τη μείωση του κόστους και τη διευκόλυνση της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βίντεο: europarl.europa.eu

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland