Έγραψαν: «Νέα Κρήτη» 26/4/2016 (Κοινωνικό «Τριπλό Α»)