Αρχείο ημέρας: Απρίλιος 13, 2016

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση...

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/000 TA 2016/Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, διότι...

Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο – Samo JEREB

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Samo Jereb ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς δεν συμφωνώ με βασικά σημεία της ως άνω...

Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο – Mihails Kozlovs

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Mihails Kozlovs ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς δεν συμφωνώ με βασικά σημεία της ως άνω...

Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο – Jan Gregor

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Jan Gregor ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς δεν συμφωνώ με βασικά σημεία της ως άνω...

Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο – Ladislav Balko

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Ladislav Balko ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς δεν συμφωνώ με βασικά σημεία της ως άνω...

Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο – Janusz Wojciechowski

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Υπερψηφίζω την έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Janusz Wojciechowski ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς συμφωνώ με βασικά σημεία της ως άνω έκθεσης....

Η ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον – ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με την ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον – ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος, για τους λόγους που ανέφερα...

Εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 – Στρασβούργο Νότης Μαριάς ( ECR ) Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας, για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην Ομιλία μου στην Ολομέλεια του...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland