Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

Κυρία Πρόεδρε, η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και οποιαδήποτε επεξεργασία καταρχάς απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, και με δικαστική προστασία

Καταρχάς, λοιπόν, πρέπει η ελευθερία να μην υποτάσσεται στο κέρδος των επιχειρήσεων, να μην υποτάσσεται στο βωμό των ασφαλιστικών εταιρειών, να μην υποτάσσεται στα συμφέροντα των τραπεζών. Βλέπουμε ότι οι εταιρείες κατέχουν δεδομένα καταναλωτών και τα αξιοποιούν για κερδοσκοπία. Μερικές εταιρείες δημιουργούν προφίλ καταναλωτή, άλλες τράπεζες δημιουργούν προφίλ δανειολήπτη, οι ασφαλιστικές δημιουργούν προφίλ ασφαλισμένου και οι επιχειρήσεις το προφίλ του εργαζόμενου.

Δεν πρέπει, λοιπόν, στο όνομα της στήριξης της εσωτερικής αγοράς να διαλύουμε τα προσωπικά δεδομένα και τις προσωπικές ελευθερίες που πάντοτε πρέπει να υπερισχύουν, και πρέπει να υπάρχει, φυσικά, μια ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας και της ελευθερίας, διότι αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βίντεο: europarl.europa.eu

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland