Προστασία των συμφερόντων των παιδιών (σε διασυνοριακές υποθέσεις) στην Ευρώπη

Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 – Βρυξέλλες

Νότης Μαριάς ( ECR )

Κύριε Πρόεδρε, ως μέλος της Επιτροπής Αναφορών, έχω ασχοληθεί με εκατοντάδες αναφορές σε σχέση με την προστασία των συμφερόντων των παιδιών. Αρχικά, στον τομέα των διακρατικών υιοθεσιών, είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται ασφάλεια δικαίου, ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα των γονέων και των παιδιών και να τηρούνται οι νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ιθαγένεια της Ένωσης. Άλλωστε, πολλοί πολίτες έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τις πρακτικές υιοθεσίας που ακολουθούν συγκεκριμένα κράτη μέλη της Ένωσης, με επιπτώσεις στα παιδιά και τις οικογένειές τους όταν μετακινούνται στις εν λόγω χώρες. Παράλληλα, θα πρέπει κάθε κράτος μέλος της Ένωσης να καταργήσει τα διαδικαστικά και γραφειοκρατικά εμπόδια στις διαδικασίες επιμέλειας των παιδιών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της Συνθήκης της Χάγης του 1993.

Τέλος, θα πρέπει η Επιτροπή να ενισχύσει τον διάλογο και την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων μερών, καθώς και να ορίσει ειδικευμένα δικαστήρια που θα ασχολούνται με υποθέσεις απαγωγών παιδιών, με διασυνοριακά στοιχεία και να φροντίσει να είναι αποτελεσματική η διαδικασία επιστροφής τους.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βίντεο: europarl.europa.eu

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland