Παράταση ενεργοποίησης Οριστικών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης και χορήγηση δικαιώματος ένστασης επί της οριστικής κατανομής των εν λόγω δικαιωμάτων

ImageHandler-150x150-320x320-520x245

9 Απριλίου 2016
E-003523-16
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

 

Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα συμμετέχει στη διαμόρφωση του 3% του ΑΕΠ και απασχολεί 12% του ενεργού πληθυσμού. Οι ενισχύσεις της ΕΕ αποτελούν σημαντικό αρωγό της προσπάθειας ανασυγκρότησης του αγροτικού τομέα.

Ωστόσο, αναστάτωση προκλήθηκε μετά τον προσδιορισμό των Οριστικών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης για την περίοδο 2015-2020 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δρομολόγησε την έναρξη της περιόδου υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2016 μόλις στις 26 Απριλίου, μετά την ολοκλήρωση του έργου της εξέτασης των αιτημάτων αναθεώρησης των Τίτλων των Προσωρινών Δικαιωμάτων και των αιτημάτων διόρθωσης λαθών στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2015.

Εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων καταγγέλλουν ότι τραγικά λάθη στη διαδικασία της οριστικής κατανομής των δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης και στη Φόρμα 6, με βάση την οποία χιλιάδες νέοι παραγωγοί αναγκάστηκαν να συμπληρώσουν την αίτησή τους, είναι οι κύριες αιτίες της αναστάτωσης και θα είναι δύσκολο όλοι οι ενδιαφερόμενοι να προβούν στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους εμπρόθεσμα.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της προκειμένου να δοθεί αρμοδίως παράταση στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των αγροτών που κανονικά λήγει στις 16 Μαΐου 2016, καθώς επίσης να τους χορηγηθεί δικαίωμα ένστασης επί της οριστικής κατανομής των δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης.

 

Απάντηση του κ. Hogan εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ιδιαίτερη οικονομική κατάσταση που επικρατεί σε ορισμένους γεωργικούς τομείς σε συνδυασμό με τα προβλήματα που σχετίζονται με την προετοιμασία της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης έτους 2016, καθώς και ορισμένα εκκρεμή προβλήματα που προκύπτουν από το πρώτο έτος εφαρμογής της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε να επιτραπεί στα κράτη μέλη που το επιθυμούν να παρατείνουν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης για το έτος υποβολής αιτήσεων 2016 κατά ένα μήνα κατ’ ανώτατο όριο· παρόμοιο μέτρο ελήφθη το προηγούμενο έτος για το έτος υποβολής αιτήσεων 2015. Ο κανονισμός που επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρατείνουν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων(1) εκδόθηκε στις 13 Μαΐου 2016.

Βάσει της αρχής της επιμερισμένης διαχείρισης, οι εθνικές αρχές είναι αρμόδιες να αποφασίσουν αν θα κάνουν ή όχι χρήση αυτής της παρέκκλισης, να καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης για το έτος υποβολής αιτήσεων 2016 και να αντιμετωπίσουν και να διευθετήσουν τυχόν αντιρρήσεις των γεωργών όσον αφορά την τελική χορήγηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

(1) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/761 της Επιτροπής, σχετικά με παρέκκλιση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 όσον αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης, των αιτήσεων ενίσχυσης ή των αιτήσεων πληρωμής, την καταληκτική ημερομηνία για την κοινοποίηση των τροποποιήσεων της ενιαίας αίτησης ή της αίτησης πληρωμής και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης ή για την αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για το έτος 2016 (διατίθεται στη διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0761&rid=1).

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland