Μέτρα για την προστασία του παραδοσιακού χαρακτήρα του ελληνικού γιαουρτιού και του βιοτικού επιπέδου των ελλήνων κτηνοτρόφων

yogurt-320x320-520x245

5 Απριλίου 2016
E-002744-16
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Στο όνομα της προσαρμογής στην εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, έχει υποβληθεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, Κοινή Υπουργική Απόφαση για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου στον Ελληνικό Κώδικα Τροφίμων με απαλοιφή του όρου «νωπό γάλα» για την παρασκευή ελληνικού γιαουρτιού. Το γεγονός αυτό επιτρέπει τη χρήση φτηνών πρώτων υλών, όπως ολικά αφυδατωμένο γάλα ή γάλα σε μορφή σκόνης για την παρασκευή του παραδοσιακού ελληνικού γιαουρτιού, με αποτέλεσμα:

να δημιουργούνται ενδεχόμενοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία·
να απειλείται ο παραδοσιακός χαρακτήρας παρασκευής του Ελληνικού γιαουρτιού και να πλήττεται έτσι η οικεία πολιτιστική κληρονομιά·
να υποβαθμίζεται το βιοτικό επίπεδο των φτωχοποιημένων από το μνημόνιο ελλήνων κτηνοτρόφων που δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν τις τιμές των εισαγόμενων προϊόντων και πρώτων υλών χαμηλής ποιότητας·
να ζημιώνονται οι καταναλωτές, αφού θα διατρέφονται με χαμηλής ποιότητας γιαούρτι.

Ήδη η Τσεχία έχει υποβάλει σχέδιο στην Επιτροπή με το οποίο διεκδικεί να παρασκευάζει γαλακτοκομικά προϊόντα με την ονομασία «ελληνικό γιαούρτι».

Ερωτάται η Επιτροπή:

Θα συναινέσει στις προαναφερθείσες τροποποιήσεις του Ελληνικού Κώδικα Τροφίμων (άρθρο 82 κ.λπ.) που υποβαθμίζουν την ποιότητα του ελληνικού παραδοσιακού γιαουρτιού;
Θα επιτρέψει στους παραγωγούς από την Τσεχία να χρησιμοποιούν παρανόμως στα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγουν την ονομασία «ελληνικό γιαούρτι»;

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Απάντηση του κ. Andriukaitis εξ ονόματος της Επιτροπής
Η προστασία των γαλακτοκομικών όρων στην Κοινή Οργάνωση Αγορών δεν προβλέπει ότι τα γιαούρτια παράγονται άμεσα από νωπό γάλα, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι τα συστατικά του γάλακτος δεν αντικαθίστανται.

Ο όρος «ελληνικό γιαούρτι» αναφέρεται σε μια ιδιαίτερη μέθοδο παραγωγής. Η ονομασία δεν προστατεύεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι οι καταναλωτές δεν παραπλανώνται σχετικά με τον τόπο καταγωγής.

Στο πλαίσιο των διαδικασιών κοινοποίησης της οδηγίας 98/34/ΕΚ(1) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011(2), οι τσεχικές αρχές κοινοποίησαν(3) στην Επιτροπή σχέδιο νόμου για τη θέσπιση απαιτήσεων για το γάλα, το γιαούρτι, άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα παγωτά και τα βρώσιμα λίπη και έλαια. Σύμφωνα με διασαφηνίσεις από τις τσεχικές αρχές, ο όρος «ελληνικό γιαούρτι» χρησιμοποιείται ήδη στην εθνική αγορά και οι καταναλωτές τον αντιλαμβάνονται ως έναν συγκεκριμένο τύπο προϊόντος, που παράγεται με ορισμένα χαρακτηριστικά, χωρίς να αναφέρεται στη χώρα από την οποία προέρχεται το γιαούρτι. Κατόπιν διαβούλευσης με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, οι τσεχικές αρχές συμφώνησαν να επιβάλουν επισήμανση καταγωγής στα προϊόντα που φέρουν την ένδειξη «Ελληνικό γιαούρτι», ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν παραπλανώνται οι καταναλωτές.

(1) Η οδηγία κωδικοποιήθηκε και καταργήθηκε από την οδηγία 2015/1535/ΕΕ για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο), ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1-15.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18
(3) Κοινοποίηση 2015/0169/CZ.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland