Εξωτερική διάσταση της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών συμφωνιών

Δευτέρα 11 Απρίλιος 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

Κυρία Πρόεδρε, οι συγκρούσεις που προκαλούνται στον τομέα της αλιείας δεν έχουν πλέον εθνοτικά χαρακτηριστικά, καθότι αυτοί που συγκρούονται είναι οι φτωχοποιημένοι, από την οικονομική κρίση και τις φορομπηχτικές πολιτικές της λιτότητας, αλιείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία προχωρά στη λήψη μέτρων για την προστασία των θαλάσσιων πόρων. Σ’ αυτή την κρίση προστίθεται βεβαίως και η διαρκώς αυξανόμενη πίεση που ασκούν οι αναδυόμενες αλιευτικές δυνάμεις από την Ασία, καθώς επίσης και η έλλειψη σεβασμού των θεμελιωδών αρχών που η κοινή αλιευτική πολιτική έχει θεσπίσει.

Μια εύλογη εξωτερική διάσταση της κοινής αλιευτικής πολιτικής οφείλει να διασφαλίζει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων αλιέων, ιδιαίτερα των μικρότερων, και να επιτάσσει τη βιωσιμότητα, τη διατροφική ασφάλεια και την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι οι επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα δεν γνωρίζουν όρια. Αυτό, όμως, θα είναι ανώφελο, αν η κοινή αλιευτική πολιτική δεν απαντήσει, ταυτόχρονα, στο δίκαιο αίτημα ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα της Ευρώπης, ιδιαίτερα σε εκείνες τις χώρες που έχουν πληγεί απ’ τα μνημόνια, όπως η Ελλάδα.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βίντεο: europarl.europa.eu

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland