Αναθεώρηση του συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

Κυρία Πρόεδρε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιουργούν το 55% του συνολικού ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απασχολούν 75 εκατομμύρια πολίτες, ενώ για να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό απ’ τον τραπεζικό δανεισμό. Για την ενίσχυση αυτού του δανεισμού από τα πιστωτικά ιδρύματα, έχει εισαχθεί στον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις ο συντελεστής μείωσης κεφαλαίου για τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο οποίος, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Ωστόσο, οι επιπτώσεις του συντελεστή στήριξης δεν είναι ακόμα γνωστές.

Επιπλέον, σε χώρες όπως η Ελλάδα που έχει φτωχοποιηθεί απ’ τα μνημόνια, μόνο το 18% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάνει αίτηση για δάνειο, ενώ το 38% συναντά αυξημένες δυσκολίες κατά την πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Επιπλέον, κύριε Hahn, στην Ελλάδα, η τρόικα στην οποία συμμετέχει και η Επιτροπή επιβάλλει την πώληση των κόκκινων δανείων (non-performing loans) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε επιθετικά funds, με αποτέλεσμα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κινδυνεύουν με διάλυση και εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Τι λέτε γι αυτό, κύριε Hahn; Πώς συμβιβάζονται αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα με αυτά τα οποία συζητούμε εδώ; Θα συνεχίσετε αυτή την επιθετική πολιτική ως τρόικα για τα κόκκινα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα; Πρέπει να απαντήσετε σε αυτό.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βίντεο: europarl.europa.eu

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland