Μέτρα κατά της Τουρκίας για να εφαρμόσει τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για την ανάσχεση παράνομων μεταναστευτικών ροών προς τα νησιά του Αιγαίου

prosygia-320x320-520x245

30 Μαρτίου 2016
E-002544-16
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Τουρκίας, της 18ης Μαρτίου 2016, Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία συμφώνησαν ότι όλοι οι νέοι παράνομοι μετανάστες που θα φτάνουν στα ελληνικά νησιά μέσω Τουρκίας από τις 20 Μαρτίου 2016 και μετά θα επιστρέφονται σε αυτή. Ταυτόχρονα, η Τουρκία δεσμεύτηκε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να αποτρέψει το άνοιγμα νέων θαλάσσιων ή χερσαίων οδών παράνομης μετανάστευσης από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, από τις 20 Μαρτίου και μετά οι μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία προς τα νησιά του Αιγαίου συνεχίζονται αυξητικά, γεγονός που αποδεικνύει την οποιαδήποτε έλλειψη ανάσχεσής τους στα τουρκικά παράλια από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές, καθώς επίσης και τη μη λειτουργία του μηχανισμού εντοπισμού και επαναπροώθησης που υποτίθεται ότι θα ενεργοποιούσε το ΝΑΤΟ.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου η Τουρκία να εξαναγκαστεί:

να τηρήσει τη συμφωνία της συνόδου κορυφής ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016 περί ανάσχεσης των παράνομων μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα·
να ενεργοποιήσει τους συναφείς μηχανισμούς ελέγχου των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, σταματώντας έτσι την παράνομη διέλευση ανθρώπων προς τα νησιά του Αιγαίου;

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

28 Ιουλίου 2016
E-002544/2016
Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Επιτροπής
Στις 15 Ιουνίου 2016, η Επιτροπή εξέδωσε τη δεύτερη έκθεσή της(1) σχετικά με την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας(2).

Όπως προκύπτει από την έκθεση, η δήλωση αποφέρει απτά αποτελέσματα, μολονότι η κατάσταση είναι λεπτή. Κατά τη διάρκεια του μήνα που προηγήθηκε της εφαρμογής της, περίπου 1 740 μετανάστες διέσχιζαν, σε καθημερινή βάση, το Αιγαίο Πέλαγος με προορισμό τα ελληνικά νησιά. Σε αντίθεση με τους ως άνω αριθμούς, από την 1η Μαΐου και μετά, ο μέσος ημερήσιος αριθμός αφίξεων μειώθηκε σε 47. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής των όσων προβλέπει η δήλωση αντικατοπτρίζονται στην ως άνω παρατηρούμενη απότομη μείωση, στο γεγονός ότι περισσότεροι από 460 μετανάστες έχουν επιστρέψει στην Τουρκία (συμπεριλαμβανομένων 31 Σύρων προσφύγων) που επέστρεψαν οικειοθελώς) και στο ότι περισσότεροι από 500 Σύροι έχουν επανεγκατασταθεί από την Τουρκία.

Η επιτυχής εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την Επιτροπή, η οποία εξακολουθεί να παρέχει υποστήριξη και τεχνογνωσία στις ελληνικές και τουρκικές αρχές.

(1) COM(2016)349 final.
(2) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/

 

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland