Ενεργειακή φτώχεια και φόροι στο πετρέλαιο θέρμανσης

3 Μαρτίου 2016

E-001949-16

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

 

Πρόσφατη έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενεργειακή φτώχεια εκτιμά το ποσοστό της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα σε 36%. Παρά την ύπαρξη του επιδόματος θέρμανσης δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά αδυνατούν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης.

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά την χειμερινή περίοδο ήταν στα 21 ευρώ ανά 1 000 λίτρα το 2010, έφτασε στα 60 το 2011, μετά στα 330 και τώρα ανέρχεται στα 230 ευρώ ανά 1 000 λίτρα, ενώ ο ΦΠΑ βρίσκεται στο 23%.

Ερωτάται η Επιτροπή ποια θα είναι η στάση της ως μέλους της Τρόικας, αν η Ελληνική Κυβέρνηση, για να μειώσει την ενεργειακή φτώχεια, αποφασίσει να δρομολογήσει για το πετρέλαιο θέρμανσης (πετρέλαιο εσωτερικής καύσης) για μη εμπορικές χρήσεις (gas oil, heating fuel-non business use):

1. Με βάση το άρθρο 9 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, τη μείωση του ΕΦΚ από 230 ευρώ ανά 1 000 λίτρα σε 21 ευρώ ανά 1 000 λίτρα ή σε άλλο ενδιάμεσο ποσό, όπως συμβαίνει σε άλλα κράτη της ΕΕ;
2. Με βάση το άρθρο 102 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, τη μείωση του ΦΠΑ από 23% στο 5%, όπως συμβαίνει σε άλλα κράτη της ΕΕ;

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής
Τόσο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, όσο και οι συντελεστές ΦΠΑ, παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών της ΕΕ, τα οποία, ωστόσο, πρέπει να συμμορφώνονται με το ελάχιστο ποσοστό που ορίζεται στις οδηγίες της ΕΕ. Στην περίπτωση της Ελλάδας, τα θέματα αυτά συνδέονται στενά με τους όρους πολιτικής που υπέγραψε η Ελληνική Κυβέρνηση, τον Αύγουστο του 2015, με στόχο την χρηματοδοτική ενίσχυσή της από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ). Στο μνημόνιο συμφωνίας (ΜΣ) υπάρχει δέσμευση εκ μέρους των αρχών για τον εξορθολογισμό του συστήματος ΦΠΑ και την επανεξέταση της φορολόγησης της ενέργειας. Οι εν λόγω δεσμεύσεις αναμένεται να περιορίσουν τις υφιστάμενες στρεβλώσεις και να προωθήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη στροφή προς λιγότερο ρυπογόνες πηγές ενέργειας. Προσδοκάται ότι, στην προσπάθεια αυτή, θα ληφθούν μέτρα προκειμένου να αμβλυνθούν τυχόν επιπτώσεις στις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού(1). Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τις αρχές για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των εν λόγω δεσμεύσεων στο πλαίσιο του μνημονίου συμφωνίας.

Η αποτελεσματικότητα του υπάρχοντος καθεστώτος επιδοτήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης όσον αφορά τη στήριξη στα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, αξιολογείται από την Παγκόσμια Τράπεζα, στο πλαίσιο της επανεξέτασης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας· Ως εκ τούτου, ενδέχεται να διατυπωθούν συστάσεις που εξασφαλίζουν καλύτερη στόχευση στα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα.

(1) http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/01_mou_20150811_en.pdf

 

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland