Ενεργειακή φτώχεια και φόροι στο ηλεκτρικό ρεύμα

29 Φεβρουαρίου 2016
E-001827-16
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Πρόσφατη έρευνα της Ευρωβουλής για την ενεργειακή φτώχεια εκτιμά το ποσοστό της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα σε 36% παρά την ύπαρξη του κοινωνικού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος. Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά κινδυνεύουν ή βρίσκονται ήδη χωρίς ρεύμα.

Το 68% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα απάντησαν σε έρευνα της Επιτροπής ότι αντιμετωπίζουν μερικές ή ολικές δυσκολίες εξόφλησης των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι Έλληνες πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος λόγω κυρίως των υπέρογκων φόρων. Ειδικότερα, κατά παράβαση του δικαίου της ΕΕ, μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος εισπράττονται τα δημοτικά τέλη, οι δημοτικοί φόροι, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, το ειδικό τέλος 5‰, ενώ ο ΦΠΑ βρίσκεται στο 13%. Φόροι παντελώς άσχετοι με την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποια θα είναι η στάση της ως μέλους της τρόικας, αν με βάση το άρθρο 102 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ η Ελληνική Κυβέρνηση αποφασίσει να δρομολογήσει τη μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα από 13% σε 5% όπως συμβαίνει σε άλλα κράτη της ΕΕ;
2. Προτίθεται να εισηγηθεί την αποσύνδεση του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος από φόρους προς τρίτους, ώστε να ανακουφιστούν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και να καταπολεμηθεί η ενεργειακή φτώχεια;

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής
Τόσο οι φόροι υπέρ τρίτων όσο και οι συντελεστές ΦΠΑ παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών της ΕΕ. Στην περίπτωση της Ελλάδας, τα θέματα αυτά συνδέονται στενά με τις πολιτικές δεσμεύσεις που ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση, τον Αύγουστο του 2015, με στόχο τη χρηματοδοτική ενίσχυσή της από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ). Στο μνημόνιο συμφωνίας (ΜΣ) υπάρχει δέσμευση εκ μέρους των αρχών για τον εξορθολογισμό του συστήματος ΦΠΑ και την επανεξέταση της φορολόγησης της ενέργειας. Οι εν λόγω δεσμεύσεις αναμένεται να περιορίσουν τις υφιστάμενες στρεβλώσεις και να προωθήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη στροφή προς λιγότερο ρυπογόνες πηγές ενέργειας. Προσδοκάται ότι, στην προσπάθεια αυτή, θα ληφθούν μέτρα προκειμένου να αμβλυνθούν τυχόν επιπτώσεις στις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των εν λόγω δεσμεύσεων.

 

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland