Δράσεις με στόχο την δημιουργία κόμβων υποδοχής προσφύγων στη Τουρκία

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
22 Δεκεμβρίου 2015
E-016126-15
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Υποβάλαμε γραπτή ερώτηση στην Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει ώστε να υποχρεώσει την Τουρκία να σταματήσει την παράνομη διακίνηση προσφύγων στα νησιά του Αιγαίου.

Έχουμε επίσης εκφράσει επανειλημμένα από το βήμα της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την ανάγκη να δημιουργηθούν κόμβοι υποδοχής (hot spots) προσφύγων επί τουρκικού εδάφους ώστε να αποφεύγονται τόσο οι παράνομες μεταφορές στο Αιγαίο και οι ανθρωπιστικές τραγωδίες που αυτές επισύρουν, όσο και η συσσώρευση των δύστυχων αυτών ανθρώπων στα ελληνικά νησιά όπου οι υποδομές υποδοχής είναι περιορισμένες.

Θεωρούμε ότι οι Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τις συνεχείς αποκαλύψεις της διεθνούς ειδησεογραφίας που επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις πολλών παρατηρητών σχετικά με την ανάμειξη στελεχών των τουρκικών αρχών στα δουλεμπορικά κυκλώματα διακίνησης προσφύγων-παράνομων μεταναστών στο Αιγαίο και συνακόλουθα να πιέσουν την Τουρκία να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν.

Ωστόσο, στα Συμπεράσματα της Συνόδου της 17ης-18ης Δεκεμβρίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν διαπιστώνεται καμία σαφής δεσμευτική απόφαση προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ερωτάται το Συμβούλιο:

Ποια μέτρα, και εντός ποιου χρονοδιαγράμματος, σκοπεύει να λάβει ώστε να αναγκάσει την Τουρκία:

α) να συμμορφωθεί προς τις διεθνείς της υποχρεώσεις,

β) να ξεριζώσει τα δουλεμπορικά κυκλώματα διακίνησης προσφύγων, και

γ) να δημιουργήσει κόμβους υποδοχής προσφύγων στο έδαφός της.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

Απάντηση
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου 2015(1) εξέφρασε ικανοποίηση για το κοινό σχέδιο δράσης με την Τουρκία ως μέρος ενός συνολικού θεματολογίου συνεργασίας που βασίζεται στην κοινή ευθύνη, τις αμοιβαίες δεσμεύσεις και την επίτευξη αποτελεσμάτων, και το οποίο αποσκοπεί στην αναβάθμιση της συνεργασίας για τη στήριξη των Σύρων προσφύγων υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας και των κοινοτήτων που τους φιλοξενούν στην Τουρκία καθώς στην ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη των ροών παράνομης μετανάστευσης προς την ΕΕ.

Σύμφωνα με τους όρους του κοινού σχεδίου δράσης, η Τουρκία δεσμεύτηκε ειδικότερα να ενισχύσει την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου περί αλλοδαπών και διεθνούς προστασίας, να συνεχίσει να εξασφαλίζει την καταχώρηση των μεταναστών καθώς και να προωθήσει την πρόσβασή τους στις βασικές δημόσιες υπηρεσίες και τη συμμετοχή τους στην οικονομία. Η Τουρκία δεσμεύτηκε επίσης να κλιμακώσει την προσπάθεια καταπολέμησης και εξάρθρωσης των εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση των μεταναστών, μεταξύ άλλων με αυξημένη συνεργασία με τα κράτη μέλη τη ΕΕ.

Η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016 επιβεβαίωσε τη δέσμευση και των δύο πλευρών να συνεχίσουν την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.

Στην κοινή δήλωση υπογραμμίζεται επίσης ότι όλοι οι νέοι παράτυποι μετανάστες, που ήρθαν από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά μετά τις 20 Μαρτίου 2016, θα επιστρέφουν στην Τουρκία. Οι εν λόγω επιστροφές θα πραγματοποιούνται σε πλήρη συμφωνία με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, μεταξύ άλλων κατ’ εφαρμογή της αρχής της μη επαναπροώθησης.

Η δράση κατά των δικτύων εγκληματικής διακίνησης και εμπορίας παραμένει προτεραιότητα της κοινής δράσης και θα συνεχίσει να εποπτεύεται μέσω των μηχανισμών που έχουν δημιουργηθεί βάσει του κοινού σχεδίου δράσης.

Το σύστημα των «κέντρων πρώτης υποδοχής», όπως προβλέπεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση της Επιτροπής, εφαρμόζεται μόνον στα κράτη μέλη της ΕΕ τα οποία πλήττονται ιδιαίτερα από τη δυσανάλογη μεταναστευτική πίεση και δεν αποτελεί μέρος των μέτρων που περιλαμβάνονται στο κοινό σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκίας.

(1) Έγγρ. EUCO 26/15.

 

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland