Στέρηση του δικαιώματος δωρεάν σίτισης σε εκατοντάδες φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης

3 Νοεμβρίου 2015
E-014422-15
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 1) «η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται». Όμως, η πολιτική της λιτότητας στην Ελλάδα δημιουργεί προβλήματα επιβίωσης σε φοιτητές που σπουδάζουν στα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Πέρυσι η χρηματοδότηση κάλυπτε 2 100 φοιτητές για τη δωρεάν σίτισή τους από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο. Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 επτακόσιοι φοιτητές στερούνται το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης ως απόρροια της συνέχισης της μνημονιακής εξάρτησης της χώρας μας από την τρόικα. Με την αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 13% στο 23% η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών, που έχουν τις προϋποθέσεις με βάση το όριο εισοδήματος. Έτσι, οι μνημονιακές πολιτικές της τρόικας οδηγούν εκατοντάδες φοιτητές σε αδιέξοδο, δεδομένου ότι λόγω και της κρίσης αδυνατούν να καλύψουν ακόμα και τις στοιχειώδεις ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ερωτάται:

Πώς θα μπορούσε να συμβάλει προκειμένου να διατεθούν κονδύλια από προγράμματα της ΕΕ για τη σίτιση όλων των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν σίτιση;

 

17 Μαρτίου 2016
E-014422/2015
Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής
Το μνημόνιο συνεννόησης αποτελεί τη βάση του νέου προγράμματος στήριξης της σταθερότητας για την Ελλάδα και, ως εκ τούτου, δεν επιβάλλεται αλλά αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ).

Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση της κοινωνικής κατάστασης στην Ελλάδα και θεωρεί τη βελτίωσή τους ως βασική προϋπόθεση για την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η Επιτροπή, ως εταίρος στις διαπραγματεύσεις για το μνημόνιο, έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην κοινωνική δικαιοσύνη στο πλαίσιο του προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή της προσαρμογής και η προστασία των πλέον ευάλωτων. Η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει(1) την εκτίμησή της για τις κοινωνικές επιπτώσεις του προγράμματος στην οποία συμπεραίνει ότι, εάν εφαρμοστούν πλήρως και εγκαίρως, τα μέτρα που προβλέπονται στο πρόγραμμα θα βοηθήσουν την Ελλάδα να επανέλθει στη σταθερότητα και την ανάπτυξη με τρόπο οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμο, ενώ θα συμβάλουν και στην αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών κοινωνικών αναγκών και προκλήσεων στην Ελλάδα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει επείγουσα βοήθεια μέσω του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD), παρέχοντας τρόφιμα και βασική υλική συνδρομή στους απόρους. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, η Ελλάδα δικαιούται να λάβει οικονομική ενίσχυση ύψους 281 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Στο πλαίσιο του FEAD, οι μαθητές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ακραίας φτώχειας μπορούν να επωφεληθούν από το ελληνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα «Τρόφιμα και βασική υλική συνδρομή», το οποίο αποσκοπεί στην ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας με τη διανομή τροφίμων ή/και την παροχή βασικής υλικής συνδρομής στους απόρους.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των ατόμων που μπορούν να επωφεληθούν από το ελληνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα «Τρόφιμα και βασική υλική συνδρομή» ορίζονται στην υπουργική απόφαση αριθ. 1066 της 5ης Ιουνίου 2015.

(1) http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/assessment_social_impact_en.pdf

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland