Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2015: Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη Μετανάστευση

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 – Βρυξέλλες

Νότης Μαριάς ( ECR )

 

Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, «Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: άμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση», διότι η Ένωση πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της σημερινής μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, δεδομένου ότι τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι πλήρη και επαρκή. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει μακροπρόθεσμο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland