Επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Φερόε για τη σύνδεσή τους με το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020)

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς ( ECR )

Ψηφίζω υπέρ της Σύστασης επί του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Φερόε που συνδέει τις Νήσους Φερόε στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 – πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία, διότι η εν λόγω Σύσταση είναι επαρκώς τεκμηριωμένη.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland