Υποχρέωση εκφόρτωσης

Τρίτη 28 Απριλίου 2015 – Στρασβούργο

Νότης Μαριάς (ECR )

Καταψηφίζω την Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2187/2005, (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1434/98, σχετικά με την υποχρέωση εκφόρτωσης, διότι αφενός δεν λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του Κανονισμού στους μικροαλιείς των κρατών-μελών της Ε.Ε αφού αυξάνει το κόστος λειτουργίας της μικρής κλίμακας αλιείας και των παραδοσιακών αλιέων και αφετέρου απαιτεί επιπλέον επενδύσεις και οδηγεί σε αύξηση του εργατικού κόστους.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland