Ψήφισμα του ΟΗΕ για διαδικασίες αναδιάρθρωσης κρατικού χρέους

marias_1

12 Σεπτεμβρίου 2014
E-006880-14
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2014, με 124 ψήφους υπέρ, 11 κατά και 41 αποχές, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το Ψήφισμα «Towards the establishment of a multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes» (A/68/L.57/Rev.1) για την καθιέρωση ενός πολυμερούς νομικού πλαισίου για διαδικασίες αναδιάρθρωσης του κρατικού χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών.

Το ψήφισμα αυτό τονίζει την ιδιαίτερη σημασία της έγκαιρης, αποτελεσματικής, ολοκληρωμένης και βιώσιμης λύσης στα προβλήματα χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών, προκειμένου να προωθηθεί η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, και ζητά την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την πρόληψη των κρίσεων χρέους και τη λήψη μέτρων κατά των διαφόρων κερδοσκοπικών κεφαλαίων (hedge funds) προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα δυναμική ώστε τα ζητήματα του κρατικού χρέους να επιλύονται πολιτικά και τα κράτη να μην αντιμετωπίζονται από τους διεθνείς πιστωτές ως επιχειρήσεις.

Με δεδομένες τις διεθνείς εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ με δεκάδες αναπτυσσόμενες χώρες, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παραπάνω ψηφίσματος, ερωτάται η Επιτροπή ποια είναι η θέση της απέναντι στο εν λόγω ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και ποια πρακτικά μέτρα προτίθεται να λάβει για την εφαρμογή του και εντός ποιου χρονοδιαγράμματος.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κοινή απάντηση του κ. Katainen εξ ονόματος της Επιτροπής (22 Οκτωβρίου 2014)
Γραπτές ερωτήσεις :E-006880/14 , E-006925/14

  1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το ψήφισμα του ΟΗΕ και θεωρεί ότι το θέμα του οποίου άπτεται είναι σημαντικό. Οι εμπειρίες από τις πρόσφατες υποθέσεις αναδιάρθρωσης δείχνουν ορισμένες αδυναμίες στο ισχύον παγκόσμιο θεσμικό και νομικό πλαίσιο για την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους. Με το δεδομένο αυτό, εδώ και περισσότερο από ένα έτος τα κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν σε μια συνολική αναθεώρηση του εν λόγω παγκόσμιου πλαισίου από κοινού με το ΔΝΤ (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο). Οι σχετικές εργασίες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Η Επιτροπή έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στον συντονισμό μιας κοινής θέσης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε αυτές τις συζητήσεις.
  2. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του ΔΝΤ.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland