Πιέσεις της τρόικας για μείωση επικουρικών συντάξεων και πάγωμα έκδοσης νέων επικουρικών συντάξεων το 2014 στην Ελλάδα

marias_2

11 Σεπτεμβρίου 2014
E-006815-14
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Κατά τη συνάντηση στο Παρίσι στις 2-4.9.2014 μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της τρόικας, οι εκπρόσωποι των δανειστών επέμεναν αφενός μεν στην μείωση των επικουρικών συντάξεων και αφετέρου στο πάγωμα της έκδοσης νέων επικουρικών συντάξεων μέσα στο 2014.

Ήδη από 1.7.2014 οι επικουρικές συντάξεις υπέστησαν οριζόντια μείωση ύψους 5,2%, ενώ πάνω από 750 000 συνταξιούχοι ζουν στα όρια της απόλυτης φτώχιας, καθώς οι μεικτές μηνιαίες αποδοχές τους δεν ξεπερνούν τα 547 ευρώ όπως προκύπτει από την έκθεση «Ήλιος» του Υπουργείου Εργασίας.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή ως μέλος της τρόικας:

  1. Επιμένει στην μείωση των επικουρικών συντάξεων στην Ελλάδα, όταν οι φτωχοποιημένοι συνταξιούχοι της πατρίδας μας αδυνατούν να επιβιώσουν εξαιτίας των μειώσεων των συντάξεων αλλά και λόγω της οικονομικής καταστροφής που έχει υποστεί η ελληνική οικονομία από το μνημόνιο που επέβαλε η τρόικα, όπως άλλωστε δέχεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο από 13.3.2014 σχετικό ψήφισμά του;
  2. Επιμένει στην άρνησή της να εκδοθούν νέες επικουρικές συντάξεις στην Ελλάδα μέσα στο 2014;

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής (1 Δεκεμβρίου 2014)

1. Η Επιτροπή, ως μέρος της Τρόικας, συζητά και διαπραγματεύεται τις γενικές κατευθύνσεις των πολιτικών που ενσωματώνονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης του Δεύτερου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα(1). Ωστόσο, οι λεπτομέρειες των συγκεκριμένων μέτρων για τη συμμόρφωση με τους όρους πολιτικής του προγράμματος αποφασίζονται, εν τέλει, από τις ελληνικές αρχές.

Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις των επικουρικών συνταξιοδοτικών ταμείων (νόμος 4052/2012) έχουν διάφορους στόχους, όπως την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών ταμείων, την απλοποίηση του έντονα κατακερματισμένου συστήματος, τη βελτίωση της διαφάνειας και την αύξηση της δικαιοσύνης με την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ των εισφορών που έχουν καταβάλει και των παροχών που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι. Οι μεταρρυθμίσεις ήταν απαραίτητες για τη χορήγηση επαρκών και ασφαλών συντάξεων βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, το βάρος της προσαρμογής για τους χαμηλοσυνταξιούχους μετριάζεται χάρη στις ελάχιστες συντάξεις και το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) για την αποτελεσματική καταπολέμηση των πιο ακραίων μορφών φτώχειας μεταξύ των συνταξιούχων.

2. Η Επιτροπή δεν έχει λάβει γνώση τυχόν αναστολής της έκδοσης επικουρικών συντάξεων για όσους συνταξιοδοτούνται το 2014(2).

(1) Το Μνημόνιο Συμφωνίας, διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm
(2) Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο ισχύον ΜΣ, ενότητα 2.8.1 σημεία 4-6 (σελ. 213-214) http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2014/pdf/ocp192_en.pdf

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland