Αύξηση των ποσών των επιταγών κατάρτισης (voucher) που εισπράττουν οι δικαιούχοι άνεργοι

marias_2

30 Σεπτεμβρίου 2014
E-007300-14
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Κατά διαστήματα βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων με χρήση του συστήματος επιταγών κατάρτισης (voucher), που έχουν ως στόχο τη μείωση της ανεργίας. Πρόκειται για δράσεις θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης οι οποίες χρηματοδοτούνται κατά ένα μέρος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληθώρα καταγγελιών και δημοσιευμάτων στον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο, ένα πολύ μεγάλο μέρος των ως άνω πόρων του Ευρωπαϊκού Kοινωνικού Tαμείου καταλήγουν στους παρόχους συμβουλευτικής και κατάρτισης (ΚΕΚ), εις βάρος των πραγματικών δικαιούχων των πόρων αυτών, που είναι οι άνεργοι. Ειδικότερα, στο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», που προκηρύχθηκε τον Αύγουστο 2014, οι πάροχοι θα εισπράξουν για υπηρεσίες προσφερόμενες σε ανέργους από 1 080 έως 1 380 ευρώ ανά άτομο, ενώ το ποσό που θα εισπράξει ο ίδιος ο καταρτιζόμενος άνεργος θα κυμαίνεται μεταξύ 2 280 και 2 550 ευρώ.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  • Είναι ενήμερη για το γεγονός ότι ένα τόσο μεγάλο μέρος των κονδυλίων του ΕΚΤ για επιταγές κατάρτισης δεν καταλήγει τελικά στα χέρια των ανέργων, αλλά το καρπώνονται οι πάροχοι συμβουλευτικής και κατάρτισης;
  • Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να αυξηθούν τα ποσά των επιταγών κατάρτισης που θα εισπράττουν οι δικαιούχοι άνεργοι;

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής (28 Νοεμβρίου 2014)

Το ελληνικό πρόγραμμα (Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) στo οποίo αναφέρεται ο κ. βουλευτής υλοποιείται σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα δημοσιεύθηκε από τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και την ειδική υπηρεσία εφαρμογής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2007-13 για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το ποσό των επιδομάτων κατάρτισης που καταβάλλεται στους άνεργους συμμετέχοντες και οι επιδοτήσεις που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες παρόχους κατάρτισης ή επιχειρήσεις εμπίπτει στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους και καθορίζεται από τη διαχειριστική αρχή(1) που είναι αρμόδια για το επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Ως μέρος της προσπάθειας της ελληνικής κυβέρνησης να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα της ανεργίας των νέων, ο νόμος 4046/2012 εισήγαγε έναν υπο-κατώτατο μισθό (επί του παρόντος 511 ευρώ ακαθάριστα, και 440 καθαρά ανά μήνα, καταβαλλόμενα 14 φορές ετησίως) για άτομα ηλικίας μέχρι 25 ετών χωρίς εργασιακή εμπειρία, που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα. Το επίδομα κατάρτισης για το πρόγραμμα επιταγών εισόδου κυμαίνεται από 448 έως 482 ευρώ ανά μήνα και είναι, ως εκ τούτου, συγκρίσιμο με τον κατώτατο μισθό για νέους εργαζόμενους.

(1) Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Κοραή 4, 10564 Αθήνα· Τηλ. 210 5271100· E-mail: eye@mou.gr

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland