Περικοπή διαγνωστικών εξετάσεων πρόληψης μορφών καρκίνου, που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ στην Ελλάδα

marias_1

12 Σεπτεμβρίου 2014
E-006877-14
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Η στρατηγική της ΕΕ «Μαζί για την Υγεία» στηρίζει την ευρύτερη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Στο πλαίσιο αυτό καταρτίστηκε το τρίτο Πρόγραμμα για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας 2014-2020 (Κανονισμος (ΕΕ) αριθ. 282/2014). Όπως ορίζεται, το Πρόγραμμα αυτό οφείλει να συμβάλει στην πρόληψη των νόσων σε όλες τους τις μορφές (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής πρόληψη) και καθ’ όλο τον κύκλο ζωής των πολιτών της Ένωσης, στην προαγωγή της καλής υγείας, καθώς και να προωθεί υποστηρικτικά περιβάλλοντα για υγιείς τρόπους ζωής.

Στην Ελλάδα, όμως, που το κοινωνικό κράτος έχει υποστεί σημαντικά πλήγματα, λόγω της εφαρμογής των μνημονίων, με πρόσφατη υπουργική απόφαση επιβάλλονται περικοπές σε διαγνωστικές εξετάσεις που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ και αφορούν στην πρόληψη από σοβαρές μορφές καρκίνου, όπως ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, του στήθους και του προστάτη. Η απόφαση αυτή, που η ιατρική κοινότητα της Ελλάδας έχει χαρακτηρίσει εκτός των κανόνων που επιτάσσει η σύγχρονη επιστήμη, αποκλείει Έλληνες πολίτες από τη πρωτοβάθμια περίθαλψη και τους αφήνει εκτεθειμένους σε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Είναι ενήμερη για τη συγκεκριμένη απόφαση της συγκυβέρνησης, και με ποιο τρόπο προτίθεται να αντιδράσει σε τέτοιου είδους πρακτικές, που αντιτίθενται στην παραπάνω στρατηγική της ΕΕ για την Υγεία;

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Απάντηση του κ. Borg εξ ονόματος της Επιτροπής (29 Οκτωβρίου 2014)

Η Επιτροπή έχει ενημερωθεί ότι το ελληνικό Υπουργείο Υγείας στοχεύει σε σημαντική αναδιάρθρωση του ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγείας προκειμένου να αναπτυχθεί ένα σύστημα το οποίο να πληροί τις υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού και να είναι βιώσιμο σε μακροπρόθεσμη βάση. Με τον τρόπο αυτό, το Υπουργείο Υγείας προτείνει ορισμένες μεταρρυθμίσεις σε διάφορα πεδία του συστήματος υγείας, μία εκ των οποίων αφορά τον τρόπο που εφαρμόζονται οι διαγνωστικές δοκιμές.

Με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις ελληνικές αρχές, εκδόθηκε πρόσφατη υπουργική απόφαση σχετικά με τη χρήση διαγνωστικών μέσων. Εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, το παρόν διάταγμα ρυθμίζει διάφορα θέματα μεταξύ των οποίων τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για τη συνταγογράφηση ειδικών διαγνωστικών παρεμβάσεων, αλλά δεν συνεπάγεται τον αποκλεισμό των Ελλήνων πολιτών από την πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί τακτικές αποστολές επιθεώρησης στην Ελλάδα με σκοπό την παρακολούθηση αυτής της αναδιάρθρωσης. Ως μέρος του εν εξελίξει διαλόγου με τις ελληνικές αρχές, η Επιτροπή εξέφρασε ανησυχίες για τη δημόσια υγεία, αλλά και άλλες που αφορούν την ποιότητα και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, εντός των ορίων της αρμοδιότητας της Επιτροπής και υποστηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό θα λάβουμε δεόντως υπόψη τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ερώτηση του κ. βουλευτή.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland