Αποζημίωση ελλήνων παραγωγών και ελληνικών επιχειρήσεων λόγω του Ρωσικού εμπάργκο

marias_1

12 Αυγούστου 2014
P-006283-14
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Notis Marias (ECR)

Στις 31 Ιουλίου 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση διά των αρμοδίων οργάνων της αποφάσισε την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Αντιδρώντας στο εμπάργκο που επιβλήθηκε στη Ρωσική Ομοσπονδία, οι αρμόδιες ρωσικές αρχές επέβαλαν με τη σειρά τους εμπάργκο στις εισαγωγές προϊόντων από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όμως η ψυχροπολεμική διάσταση που λαμβάνει η σύγκρουση ΕΕ-Ρωσίας έχει δυσμενέστατες οικονομικές συνέπειες για την Ελλάδα αφού η συνολική αξία των εξαγωγών της χώρας στην Ρωσία ανήλθε το 2013 σε 406 εκατ. ευρώ, ενώ το ίδιο έτος το 1,3 εκατ. ρώσοι τουρίστες που επισκέφτηκαν την Ελλάδα δαπάνησαν πάνω από 1,3 δισ. ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

Τί μέτρα προτίθεται να λάβει και εντός ποίου χρονοδιαγράμματος για την πλήρη αποζημίωση αλλά και την οικονομική στήριξη των ελλήνων παραγωγών και των ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την ως άνω επιβολή του ρωσικού εμπάργκο;

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κοινή απάντηση του κ. Cioloș εξ ονόματος της Επιτροπής (9 Σεπτεμβρίου 2014)
Γραπτές ερωτήσεις :P-006198/14 , P-006283/14 , P-006299/14 , P-006298/14

Στο πλαίσιο της ρωσικής απαγόρευσης της εισαγωγής ορισμένων γεωργικών προϊόντων της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει στη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών που επλήγησαν περισσότερο από την απαγόρευση.

Τα έκτακτα μέτρα θα περιλαμβάνουν αποσύρσεις από την αγορά, ιδίως για δωρεάν διανομή, αποζημίωση για τις ενέργειες μη συγκομιδής και πρώιμης συγκομιδής.

Η χρηματοδοτική συνδρομή θα καλύπτει όλους τους παραγωγούς, είτε είναι οργανωμένοι σε οργάνωση παραγωγών, είτε όχι.

Τα μέτρα θα έχουν αναδρομική ισχύ και θα εφαρμόζονται από τις 18 Αυγούστου 2014, με προϋπολογισμό 125 εκατ. ευρώ, υπολογιζόμενο με βάση την εκτίμηση της απώλειας των εξαγωγών προς τη Ρωσία για την αντίστοιχη περίοδο, έως το τέλος Νοεμβρίου ή μέχρι το ποσό που έχει καλυφθεί.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεδριάζουν σε εβδομαδιαία βάση για να παρακολουθούν τις επιπτώσεις της απαγόρευσης και να εξετάζουν τυχόν περαιτέρω μέτρα που ενδεχομένως πρέπει να ληφθούν, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Για σχετικές πληροφορίες και περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. το κατωτέρω έγγραφο:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-929_el.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-932_el.htm

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν...

EnglishfrenchitalyGermanSpainrussiapoland